Projectes

Cada dia treballem en empreses de diferents mides i sectors:
Tèxtil
REPENSAR-INNOVAR MdN
Per canvi radical en perfil clients
Transformació del Model de Negoci >>
Alimentari
INVOLUCRAR EQUIPS
Implicar a l’equip comercial en
els nous reptes d’innovació
que l’empresa requereix >>
Electrònic
INNOVATION MANAGEMENT
Suport en l’execució del pla
d’innovació, diversificació
i creixement en nous mercats >>
Químic
IMPLANTAR DISCIPLINA INNOVAR
Posada en pràctica procés innovació
per poder respondre àgilmente als
seus clients, amb nous productes >>
Maquinària
FINANCIAR LA INNOVACIO
Concretar projecte per l’obtenció
d’ajudes i financiació per R+D >>
Logístic
ELABORAR PLA ESTRATEGIC
Disseny del pla d’innovació
que permeti consolidar-se
i donar un salt en el seu sector >>
Formació
TALLERS I FORMACIONS
Inspirant gerents, directius i
altres membres de l’empresa
a reptar l’status quo per innovar >>
Pimes
PIMES EXEMPLARS
amb el nostre enfocament
Hidden-Champions,
ajudem a pimes a ser competitives >>
Sectorials
PROGRAMES PUBLICS INNOVACIO
Projectes d’innovació sectorial,
industrial i en clústers.
Impulsar Ecosistemes d’innovació >>