Organitza innovació

Activem
la disciplina d’innovació
a la seva empresa


La innovació esporàdica i puntual ja no és suficient. Moltes organitzacions, conscients que han d’innovar de forma continuada, i en tota l’empresa, identifiquen la necessitat de disposar d’un disciplina d’innovació àgil.

Organitzem el procés que permet innovar de forma sistemática.
[acordem mecanismes per generar, recollir i prioritzar idees, capacitem en gestió de projectes de R+D+i i activem una cultura oberta a la innovació].