Innovation management

Colze amb colze treballem
amb la direcció perquè
assoleixi els seus objectius


Freqüentment, els gerents de les empreses quan aconsegueixen definir la seva estratègia de renovació, fracassen en l’execució. No saben compaginar el temps del seu dia a dia, amb el de l’execució del seu pla transformació.

En base a una sistemàtica d’innovació, acompanyem a la gerència en la periòdica execució dels seus plans de transformació* i a fer més efectiu el seu temps.

*També obtenint ajuts i finançament -públics- per als seus projectes de R+D