Impulsa cultura innovadora

Catalitzem la cultura
que li permetrà innovar
de forma inconscient

La cultura empresarial és allò que identifica la manera de ser d’una empresa. Són les seves creences. És l’actitud dels seus membres i com aquests es relacionen.
Les empreses que perduren són les que entre les seves creences hi ha el renovar-se o morir. Són empreses amb cultura innovadora.

En els nostres TALLERS IMPULSA CULTURA INNOVADORA: identifiquem les creences i barreres que frenen la innovació en la seva empresa. Creem i assentem les noves actituds que ens obriran al canvi, la creativitat i la innovació sistemàtica.